Ungegruppens personale

Jesper krakau tonnesen

Leder Jesper Tønnesen 
Udd. pædagog v/ Jægerspris Seminarium 2007. MBA ledelse 2015
Ansat 2002

Tlf.: 20 51 76 73

Email: jesper@soerningevej.dk

Marlene Venborg Wittendorff

Marlene Venborg Wittendorff
Cand.pæd.pæd.psyk.

Pædagogisk leder / Tean-leder unge-gruppen. Udd. pædagog v/ University College Sjælland 2009. Ansat august 2006.

Email: marlene@soerningevej.dk

Ny medarbejder kommer snart

Louise juel petersen

Louise Juel Petersen
Udd. pædagog ved Slagelse seminarium 

ansat 2013 

Email: louise@soerningevej.dk

Anette larsen

Anette Larsen
udd. lærer ved Holbæk seminarium 2008

Ansat 2018

Email: anette@soerningevej.dk

Sanjin Saradzic

Sanjin Saradzic 
Pædagog 2010
ansat 2011

Email: sanjo@soerningevej.dk

Linda lund

Linda Lund
Servicemedarbejder
Ansat 2021