Ungegruppens hverdag

Hverdagsliv i ungegruppen

Hverdagen i ungegruppen er tæt forbundet med UNGEGRUPPENS VÆRDIER. Værdierne fortæller noget om, måden vi gør tingene på i hverdagen og hvorfor. På det lidt mere praktiske og konkrete plan ser hverdagen i ungegruppen således ud:

Fælles for alle

Fra mandag til fredag er dagene meget forudsigelige med det samme personale på faste dage. De unge står op og går i bad på faste tidspunkter – afhængigt af den enkeltes mødetid i skolen. De unge går alle i seng kl. 22.00 – dog alle med TV på værelserne og mulighed for at netop se TV, læse eller lign. indtil senest kl. 23.00. De unge har skemalagte faste daglige huslige pligter, som f.eks. rengøring på eget værelse, tøjvask, deltagelse i rengøring af fællesområde samt en fast maddag hvor den unge i så høj grad som muligt, selv står for såvel planlægning og udførelse. Opgaverne er skemalagte for hver enkelt, således at det bliver synligt og overskueligt for både de unge som for personalet, hvad der forventes. Den unge har selv haft stor indflydelse på disse opgaver og på hvilke dage, disse skal udføres. De unge vælger i høj grad selv hvornår på dagen at opgaverne udføres og øver sig dermed dagligt i det ansvar, det er, at tilrettelægge egen tid (alle disse opgaver udføres i større eller mindre grad sammen med en voksen, da det er et godt omdrejningspunkt for samvær, hvor man kan være sammen om noget og få snakket om løst og fast).

Weekends

Er mere forskellige, da de unge hver især enten opholder sig i huset på Sørningevej eller er hjemme hos familie/netværk. Der er derfor heller ikke samme faste struktur som i hverdagene, men en større grad af frihed for den unge og personalet til at planlægge dagen, eller bare at slappe af.

Individuelt

Udover de fastlagte pligter, ser hverdagen forskellig ud for den enkelte unge, da de hver især er meget forskellige og udvikler sig individuelt. F.eks. går de unge ikke på samme skoler, men går på netop den skole, som vi sammen med den unge har fundet hensigtsmæssig for den enkelte. Dette betyder også forskellige mødetidspunkter, forskellige krav til lektier og forskellig frihed til at kunne styre kravene fra netop skoleregi. Derfor har nogle unge decideret lektietid afsat i hverdagen, mens andre selv kan styre dette. De unge går hver især til forskellige fritidsaktiviteter på forskellige dage, som er planlagt ud fra den enkeltes egen lyst/motivation og tid. Nogle af de unge har fritidsjob, som også tager udgangspunkt i den enkeltes hverdag, overskud og udbyttet af dette. De unge har alle i større eller mindre grad et netværk af kammerater, som også plejes i hverdagen. Enten ved besøg hos kammerater eller ved at invitere dem med hjem til Sørningevej. Disse venneaftaler planlægges ofte impulsivt, hvor den unge i samråd med de voksne på Sørningevej aftaler, om dette kan lade sig gøre den pågældende dag.

Generelt

Selv om hverdagen fortsat er præget af faste rammer og forudsigelighed, forsøger vi i høj grad løbende at tilpasse udfordringer, frihed og ansvarlighed i takt med den enkelte unges udvikling og på denne måde ”give slip” i det omfang, den enkelte har positivt udbytte af i forhold til at kunne mestre egen planlægning og eget liv. Denne udvikling sker også mere og mere som et naturligt skridt i de unges teenageår, hvor de præges af netværk og interesser udefra. Vigtigt at pointere om hverdagen generelt er, at vi vægter en god omgangstone samt humor og et glimt i øjet.

Kontakt os i dag

Vil du vide mere?

Finder du ikke nok informationer om din ønskede opgave her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak.

Ring til os på ungegruppen tlf: (+45) 59 25 10 21 eller børnegruppen tlf: (+45) 59 25 10 20 eller send en mail til forstander Stine Bodholt stine@soerningevej.dk.

Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.