Trin 2 – Ungegruppe

Senere vil barnet flytte ind i vores ungegruppe, som ligeledes er placeret på matriklen. Omgivelserne og personalet er således fortsat kendt for barnet/den unge, men kan nu tilpasses den unges ændrede behov qua alder og udvikling i pubertetsårene. I ungegruppen er tryghed og differentiering ligeledes en forudsætning for trivsel og udvikling, ligesom også ansvarlighed og medindflydelse har et særligt fokus.