Forældresamarbejde

På opholdsstedet Sørningevej anser vi barnets/den unges familie, som en uundværlig samarbejdspartner. Det er vigtigt, at I som familie fortsat føler jer inddraget og trygge i barnets hverdag samtidig med, at det netop er med til at gøre barnet modtagelig for den behandling, vi tilbyder. Såvel I som forældre/familie og vi som opholdssted vil altid det bedste for barnet, og sammen er det muligt.

En del af det tætte familiesamarbejde består bl.a. i en hyppig dialog i hverdagen samt fx. sparring/vejledning vedrørende de udfordringer, tanker eller spørgsmål, der kan dukke op i forbindelse med jeres barn og jeres oplevelser. Desuden afholdes der årligt familieture, hvor barn, familie og opholdssted sammen tager på overnatning, ligesom der også afholdes flere faste arrangementer om året i husene.