Dagbehandling med intern skole

Vi tilbyder dagbehandling med intern skole, på Slaglille Bjernede Private Dagbehandlingsskole Slaglille Bjernede Private Dagbehandlingsskole i Sorø (sbpdagbehandlingsskole.dk) . Skolen modtager desuden også elever fra opholdsstedet Bennebovej 12 (link: www.bennebovej12.dk ) samt eksterne dagbehandlingselever.

Ved indskrivning på Sørningevej tilbydes barnet automatisk plads på vores interne skole/dagbehandling, hvor det løbende vurderes, om barnet er parat til et andet skoletilbud. Hvis og når det er muligt, bliver barnet udsluset til folkeskolen, men også privatskoler og andre heldagstilbud kan komme på tale. Vi anser uddannelse og senere job, som en altafgørende faktor for følelsen af mestring og indhold i eget liv, hvorfor vi også har et særligt fokus og samarbejde med eksterne partnere i ungegruppe og botræningsforløb for netop at støtte hver enkelt i dette mål.