Trin 3 – Botræning

Når og hvis den unge er klar til det, og det i øvrigt er aktuelt for den enkelte, tilbyder vi efter ungegruppen indflytning i vores botræningslejlighed med placering i Holbæk centrum. Her er der mulighed for, at den unges selvforsørgelseskompetencer kan trænes under fortsat trygge rammer, men i et miljø, der i høj grad afspejler den virkelighed, de unge selv står for at skulle mestre efter endt anbringelse.

Botræningen modtager desuden også beboere fra opholdsstedet Bennebovej 12, som organisationen i øvrigt samarbejder med på flere relevante områder. Personalet i Botræningen er således sammensat af folk fra begge opholdssteder, da den enkelte unges trivsel og overgang til en mere selvstændig hverdag tilgodeses ved at kendte voksne fortsat følger dem.