Trin 3 – Efterværn / støtte- og kontaktpersonordning

Når og hvis den unge er klar til det, og det i øvrigt er aktuelt for den enkelte, kan vi tilbyde efterværn eller støtte- og kontaktpersonordning fx egen bolig. På denne måde er der stadig mulighed for at arbejde videre med den unges selvforsørgelseskompetencer efter de har forlad Opholdsstedet og på den måde hjælpe dem det sidste stykke, til at mestre livet på egen hånd efter endt anbringelse.

Bliver et efterværn / støtte- og kontaktpersonordning tildelt til en ung, vil det så vidt muligt være kendte voksne fra Opholdsstedet som varetager denne opgave.

Efterværn og støtte-kontaktpersonsordninger er en tilkøbsordning som i nogle tilfælde kræver ekstra godkendelser via socialtilsynet.