Botræning hverdagen

De unge skal selv stå op og sørge for at komme i bad og gøre klar til skole/uddannelse. En medarbejder fra Opholdsstedet Sørningevej 2 er til stede om morgenen for at se om alt er vel og om de er klar til dagens udfordringer. De unge skal selv transportere sig (ved offentlig transport eller scooter) til deres skole og uddannelsesinstitutioner, da transportmuligheder findes inden for gåafstand.

Når de unge returnerer fra deres skoler, vil der om eftermiddagen være en kendt pædagog til stede i botræningsenheden, som fungerer som vejledende i forhold til dagens gøremål og til at afhjælpe eventuelle problematikker, som den unge måtte have brug for hjælp til. De unge skal selv aftale internt hvem, der laver mad, gør rent, handler ind osv. på skift og igen vil pædagogen kun have vejledende og støttende funktion i forhold til disse opgaver. Opgaver der vil skulle klares af den unge i løbet af dagen vil derfor primært omhandle lektier, indkøb, rengøring, madlavning, evt. planlægning af transport og økonomi, tidsbestilling hos evt. læge/tandlæge/frisør/bank, etc. De unge vil have et forskelligt funktionsniveau og derfor også have brug for støtte i forskellig grad, hvilket pædagogen vil afpasse efter behov, således at den enkeltes potentiale og udvikling fremmes mest muligt.

De unge skiftes til at lave mad; eller aftaler andet indbyrdes. De unge må selv planlægge deres tid/aktiviteter i løbet af eftermiddag og aften, men kan finde hjælp til såvel praktiske som følelsesmæssige problematikker hos pædagogen. Som udgangspunkt er der sovende personale i botræningsenheden, men dette evalueres løbende i samarbejde med tilknyttede sagsbehandlere, da målet er at de unge i løbet af botræningsforløbet skal blive mere trygge og selvforvaltende. På sigt er målet derfor, at der er pædagogisk personale til rådighed indtil kl. 22.00, hvor de unge overlades til dem selv natten over, dog med telefonisk bagvagt.