Børnegruppens værdigrundlag

Vores tilgang og værdier

Vi møder børn og forældre med respekt og nærvær. Vi ser forældrene, som en uundværlig samarbejdspartner, med forståelse for familiens svære livssituation. Vores rummelige miljø tilstræber, at det enkelte barns behov og udvikling tilgodeses. Vi værdsætter, at alle har forventninger og stiller krav til hinanden i samarbejdet. Respekt, livsglæde og arbejdsglæde er vigtige forudsætninger for trivsel og samvær. Synliggørelse i arbejdet med barnet udfordrer både de sociale, kreative og faglige kompetencer. Al aktivitet foregår i et miljø, hvor udveksling af tanker, ideer, viden og succesoplevelser er de bærende elementer. Samarbejdet er præget af åbenhed, tryghed og tolerence.

Forudsigelighed

Vi lægger stor vægt på en forudsigelig hverdag, med en klar og tydelig struktur, da det er med til at undgå at barnet udsættes for situationer, de ikke er forberedt på. 1 voksen har det behandlingsmæssige ansvar for 2 børn i løbet af dagen, og her sikres at det enkelte barn bliver set, hørt og forberedt på dagens forløb, samtidig med at der laves klare aftaler med det enkelte barn i løbet af dagen.

Relationer

Vi arbejder i børnegruppen med at styrke børnenes relationer til hinanden i huset, det enkelte barns familierelationer, samt andre relationer ude fra huset, såsom f.eks. sportskammerater. Vi prøver at styrke barnet i relationen og hjælper barnet til at komme tilbage på banen, hvis noget går skævt i relationen. Vi ser barnets relationer, som en vigtig del af behandlingsarbejdet med barnet, da ydre relationer er med til at danne barnets personlighed og styrke barnets selvværd og selvtillid.

Omsorg

Det er vigtigt for os at børnene ved, at vi acceptere dem for dem de er og holder af dem uanset hvad. Det er vigtigt for os, at vise børnene at vi er rummelige og kan give dem omsorg, også selvom vi aldrig kan blive en erstatning for barnets familie. Børnene skal føle sig hørt og forstået og føle sig anerkendt. At vi respekterer barnets mulighed for at få følelsesmæssig kontakt når de kan magte det.

Kontakt os i dag

Vil du vide mere?

Finder du ikke nok informationer om din ønskede opgave her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak.

Ring til os på ungegruppen tlf: (+45) 59 25 10 21 eller børnegruppen tlf: (+45) 59 25 10 20 eller send en mail til forstander Stine Bodholt stine@soerningevej.dk.

Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.