Opholdsstedet Sørningevej

Vi er et børne og ungehjem for 14 børn og unge i alderen 6-18 år, med mulighed for efterværn indtil det 23 år. Vi stræber efter, at skabe en tryg og forudsigelig barndom for anbragte børn og unge, ud fra devisen om at kontinuitet er en forudsætning for en succesfuld anbringelse. Vores mål er, at alle børn bliver her, indtil de er i stand til, at forsætte deres liv med succes.

Opholdsstedet Sørningevej 2 I/S

Et socialpædagogisk opholdssted der opfylder paragraf 66

Velkommen til Opholdsstedet Sørningevej

Vi er et opholdssted for 14 børn og unge i alderen 6-18 år, med mulighed for efterværn indtil det 23. år. Vi bestræber os på, at alle bliver her til de er klar til at komme videre i livet med succes. Vi vurderer derfor altid den individuelle behandlingsplan ud fra en helhedsopfattelse af det enkelte barn. Udgangspunktet er altid, at opnå størst mulig trivsel og udvikling for det enkelte barn.

Vi anser kontinuiteten i anbringelsesforløbet som en altafgørende faktor i behandlingsarbejdet og dermed at undgå såkaldte svingdørsbørn og gentagne anbringelsessammenbrud, som belaster barnet yderligere. Vi tilbyder derfor et gennemgående anbringelsesforløb med tilpassede omgivelser og udfordringer, for at tilgodese den enkeltes udviklingsmuligheder og mulighed for mestring af eget liv efter endt anbringelse.

Læs mere om vores trinopdelte anbringelsesforløb herunder.

Trin 1 – Børnegruppe

Barnet indskrives i vores børnegruppe, hvor omsorg, forudsigelighed og livsglæde særligt er i fokus i barnets tidlige anbringelsesår, for at skabe mulighed for tryghed og dermed udvikling..

Trin 2 – Ungegruppe

Barnet flytter ind i vores ungegruppe, som ligeledes er placeret på matriklen. Omgivelserne og personalet er fortsat kendt for barnet/den unge, men kan nu tilpasses den unges ændrede behov qua alder og udvikling i pubertetsårene..

Trin 3 – Efterværn / støtte- og kontaktpersonordning

Når og hvis den unge er klar til det, og det i øvrigt er aktuelt for den enkelte, kan vi tilbyde efterværn eller støtte- og kontaktpersonordning fx egen bolig. På denne måde er der stadig mulighed for at arbejde videre med den unges selvforsørgelseskompetencer efter de har forlad Opholdsstedet og på den måde hjælpe dem det sidste stykke, til at mestre livet på egen hånd efter endt anbringelse.

Bliver et efterværn / støtte- og kontaktpersonordning tildelt til en ung, vil det så vidt muligt være kendte voksne fra Opholdsstedet som varetager denne opgave

Kontakt os i dag

Vil du vide mere?

Finder du ikke nok informationer om din ønskede opgave her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak.

Ring til os på ungegruppen tlf: (+45) 59 25 10 21 eller børnegruppen tlf: (+45) 59 25 10 20 eller send en mail til forstander Stine Bodholt stine@soerningevej.dk.

Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.