Vi har 1-2 ledige pladser pr. 1/1-2023

Velkommen til Opholdsstedet Sørningevej

Et socialpædagogisk opholdssted der opfylder paragraf 66

Vi er et opholdssted for 14 børn og unge i alderen 6-18 år, med mulighed for efterværn indtil det 23. år. Vi bestræber os på, at alle bliver her til de er klar til at komme videre i livet med succes. Vi vurderer derfor altid den individuelle behandlingsplan ud fra en helhedsopfattelse af det enkelte barn. Udgangspunktet er altid, at opnå størst mulig trivsel og udvikling for det enkelte barn.

Vi anser kontinuiteten i anbringelsesforløbet som en altafgørende faktor i behandlingsarbejdet og dermed at undgå såkaldte svingdørsbørn og gentagne anbringelsessammenbrud, som belaster barnet yderligere. Vi tilbyder derfor et gennemgående anbringelsesforløb med tilpassede omgivelser og udfordringer, for at tilgodese den enkeltes udviklingsmuligheder og mulighed for mestring af eget liv efter endt anbringelse.

Læs mere om vores trinopdelte anbringelsesforløb herunder.

Trin 1 – Børnegruppe

Barnet indskrives i vores børnegruppe, hvor omsorg, forudsigelighed og livsglæde særligt er i fokus i barnets tidlige anbringelsesår, for at skabe mulighed for tryghed og dermed udvikling..

Læs mere »

Trin 2 – Ungegruppe

Barnet flytter ind i vores ungegruppe, som ligeledes er placeret på matriklen. Omgivelserne og personalet er fortsat kendt for barnet/den unge, men kan nu tilpasses den unges ændrede behov qua alder og udvikling i pubertetsårene..

Læs mere »

Trin 3 – Efterværn / støtte- og kontaktpersonordning

Når og hvis den unge er klar til det, og det i øvrigt er aktuelt for den enkelte, kan vi tilbyde efterværn eller støtte- og kontaktpersonordning fx egen bolig. På denne måde er der stadig mulighed for at arbejde videre med den unges selvforsørgelseskompetencer efter de har forlad Opholdsstedet og på den måde hjælpe dem det sidste stykke, til at mestre livet på egen hånd efter endt anbringelse.

Bliver et efterværn / støtte- og kontaktpersonordning tildelt til en ung, vil det så vidt muligt være kendte voksne fra Opholdsstedet som varetager denne opgave

Læs mere »

Trin 1 – Børnegruppe

Barnet indskrives i vores børnegruppe, hvor omsorg, forudsigelighed og livsglæde særligt er i fokus i barnets tidlige anbringelsesår, for at skabe mulighed for tryghed og dermed udvikling..

Læs mere »

Trin 2 – Ungegruppe

Barnet flytter ind i vores ungegruppe, som ligeledes er placeret på matriklen. Omgivelserne og personalet er fortsat kendt for barnet/den unge, men kan nu tilpasses den unges ændrede behov qua alder og udvikling i pubertetsårene..

Læs mere »

Trin 3 – Botræning

Når og hvis den unge er klar til det, og det i øvrigt er aktuelt for den enkelte, tilbyder vi efter ungegruppen indflytning i vores botræningslejlighed i Holbæk centrum. Den unges selvforsørgelseskompetencer kan trænes..

Læs mere »