Ungegruppens personale

Leder Jesper Tønnesen 
Udd. pædagog v/ Jægerspris Seminarium 2007. MBA ledelse 2015
Ansat 2002

Tlf.: 20 51 76 73

Email: jesper@soerningevej.dk

Marlene Venborg Wittendorff
Cand.pæd.pæd.psyk.

Souschef, unge-gruppen. Udd. pædagog v/ University College Sjælland 2009. Ansat august 2006.

Email: marlene@soerningevej.dk

Pia Lott
Pædagogmedhjælper. Udd. pædagogisk grunduddannelse 2002. Eksamineret AKT-medarbejder 2006. Døgnassistentuddannelsen 2010. Ansat april 2014.

Email: pia@soerningevej.dk

Louise Juel Petersen
Udd. pædagog ved Slagelse seminarium 

ansat 2013 

Email: louise@soerningevej.dk

Brian A.
Fast vikar. Udd. socialpædagog 1997. Ansat august 2004. 

Sanjin Saradzic 
Pædagog 2010
ansat 2011

Email: sanjo@soerningevej.dk